Aktuality

Starovek v Nižnej Myšli

Aj v roku 2024 pre vás pripravujeme originálny program na jedinom podujatí svojho druhu na Slovensku! Rímske légie, gladiátori, barbarské kmene, rímske a keltské tanečnice,  staroveké jedlá, dobové remeslá, dobývanie hradiska, zaujímavé prednášky a aktivity pre deti aj dospelých. To všetko zažijete 20.7.2024 v Archeoskanzene Nižná Myšľa!

Nový prírastok v Archeoskanzene

Archeoskanzen má v rámci prehliadky novú zastávku - POHREBISKO. Brigáda priniesla svoje ovocie a od 6. 5. stojí v Archeoskanzene nová zastávka v púti za historiou - Pohrebisko. Na pohrebisku bolo doposiaľ nájdených vyše 800 hrobov ukrývajúcich aj rôzne rituálne ale aj každodenné predmety.

Veľké poďakovanie patrí tým, ktorí prišli a priložili ruku k dielu, najmä mládeži z Centra pre deti a rodiny Košice - Uralská a predsedovi združenia Collegium Myssle, ktorý vykonal najviac práce projektovaním, zaobstaraním a prípravou materiálov s pomocou jeho rodiny.

Ďakujeme.

Pohrebisko takto vytvorilo novú zastávku pri naších bežných komentovaných prehliadkách ale aj pri samostatnom bádaní za históriou. Veľkú česť dostal hrob č. 319, ktorý je zrekonštruovaný a zdvihnutý na povrch aby bol lepšie viditeľný. Na informačných tabuliach je taktiež ukážka archeologickej dokumentácie daného hrobu, opis pohrebiska a spôsobu pochovávania a taktiež aj celá doposiaľ prebádaná oblasť pohrebiska s ukážkou všetkých hrobov, ktoré sa tu boli nájdené a označením miesta, kde sa návštevníci v daný moment nachádzajú. Severne od "319-tky" sa nachádza aj menšie hroboradie s označením ďalších hrobov. Keďže máme zatiaľ 817 hrobov uvidíme, čo prinesie budúcnosť a ako ďalej rozšírime rekonštrukciu nášho pohrebiska.

Ďalší ročník Noci múzeí a galérií je tu!

 Pozrite si s nami tajomstvá ukryté v myšľanskom múzeu a prejdite sa podzemnými chodbami, ktoré nechali postaviť dávni mnísi. Už túto sobotu 13. 5. 2023 so začiatkom o 19:00.


Jemné prítmie expozície a osvetlenie vytvára dobovú atmosféru ľudí, žijúcich kedysi v kaštieli a jeho tesnej blízkosti. Navštívte s nami jeho tajomstvá a odhaľte tajomné chodby. Prehliadky budú pravidelne každú hodinu avšak od počtu návštevníkov a zvýšeného záujmu sa to môže meniť.

Letná sezóna 2023

Letná sezóna sa nám nezadržateľne blíži a s nimi aj príjemné chvíle, ktoré môžete stráviť u nás v Archeoskanzene. Aj tento rok bude nabitý rôznymi podujatiami a nebude chýbať zlatý klinec celej sezóny - Starovek v Nižnej Myšli. 


Čo bude iné v novej sezóne?


Veríme, že sa na novú sezónu tešíte tak, ako aj my. Tak do skorého videnia v Archeoskanzene!