Pre školy, tábory a väčšie skupiny

Historické exkurzie alebo záujmové výlety

Organizujete ako skupina výlet ku nám? Nemusíte sa orientovať na návštevné hodiny a na termíny prehliadky. Pre väčšie skupiny odporúčame nám nahlásiť plánovanú návštevu a prispôsobíme sa resp. pripravíme pre vás lektora, ktorý vás bude sprevádzať.

Najčastejšie programy pre skupiny

Neustále sa snažíme vytvoriť pohodnejšie spojenie prehliadok Archeoskanzenu s prehliadkami Myšľanského múzea, kde sa nachádzajú nálezy z archeologického náleziska a tiež aj (ne)dávna história vzniku obce Nižná Myšľa.

Obvykle začíname komentovanou prehliadkou Myšľanského múzea v kaštieli z 13. stor. Pri skupinkách nad 30 osôb delíme skupinu na menšie skupinky. V múzeu sa okrem archeologickej časti nachádza aj etnografická a cirkevná expozícia. Zatiaľ čo jedna skupina je v múzeu, ostatné skupiny si môžu užiť vyhliadku od kostola, relaxovať v parku alebo deti sa môžu vyšantiť na detskom ihrisku.

(múzeum cca. 30 minút/skupinka) V prípade záujmu vieme pripraviť aj prehliadku podzemných chodieb kaštieľa. Prehliadka obnáša náročnú prípravu a preto to pripravujeme pri vyššiom počte návštevníkov v skupine. V ostatných prípadoch odporúčame návštevy počas špeciálných príležitostí ako Nočné prehliadky, Starovek v Nižnej Myšli, Noc múzeí.

(podzemie cca. 30 minút/skupinka)

Pokračujeme presunom do Archeoskanzenu a komentovanou prehliadkou. Pred prehliadkou si väčšinou urobíme menšiu prestávku na toaletu, doplnenie tekutín a nabratie síl. Prehliadky vďaka príručného reproduktoru robíme aj vo väčšiom počte (aj 50 osôb). Podľa veľkosti skupinky závisí aj trvanie prehliadky (presuny, ukážka replík a pod.). Výklad na prehliadke je prispôsobený tak, aby sa neprelínal s výkladom z múzea ale na neho nadväzoval. Keď ukončíme prehliadku opäť sa vrátime ku infocentru do prístrešku.

(presun 10 minút)

(archeoskanzen cca. 50 - 70 minút)

A čo ďalej?

Môžete si u nás oddýchnúť pod prístreškom, vytvoriť piknik alebo poopekať si na ohníku pri ihrisku. Ak máte v pláne si vytvoriť u nás podujatie môžete využiť aj prenájom priestorov, kde pre vás vyhradíme časť prístrešku. Prístrešok pojme 96 osôb. Pre školské exkurzie a tábory ponúkame aj možnosť súťažných aktivít tematicky orientované tejto lokalite ale aj iné zábavné hry. 


Pri záujme aspoň 15 ľudí a včasnom ohlásení vieme osloviť aj remeselníkov a vytvoriť kurz keramiky alebo drotárstva.


Pre turistické skupinky ponúkame mapky s vyznačenými zaujímavosťami v našom okolí ako napr. Koscelek (rannogotický kostolík z 13. stor.), Rozárium, Myšľanská vyhliadka, lokalita Skalka a trasy na turistiku.


Vstupné:

Múzeum: 2€ - dospelý, 1€ - dieťa, študent, dôchodca

Archeoskanzen: vstupné vo forme dobrovoľného príspevku (príspevok ide na chod Archeoskanzenu, materiál na prípadné aktivity a údržbu).