Naše služby

Prevádzka infocentra a komentované prehliadky v archeoskanzene

Počas sezóny prevádzkujeme podľa rozpisu infocentrum a komentované prehliadky. Pri objednávke alebo zvýšenom záujme je možné aj prispôsobiť čas komentovaných prehliadok. Prehliadka trvá približne 60 minút ale obsah a podanie sa prispôsobuje návštevníkom.


Suveníry a pamiatkový materiál


V infocentre sa nachádzajú magnetky, brožúrky a pohľadnice s motívom archeologického výskumu alebo obce. Keramické suveníry sú vyrábané ručne a väčšina bola vypálená v našej tunelovej peci počas výpalov.

Novinkou je knižka Zabudnutý osud Zlatého mesta, príbeh z prostredia slovenskej doby bronzovej.


V areáli platí návštevný poriadok. Jeho znenie nájdete na odkaze nižšie:

Prenájom priestorov

Ak rozmýšľate, kde urobíte oslavu alebo pracovné stretnutie, máme pre vás riešenie. Ponúkame vám na prenájom vonkajšie sedenie pod prístreškom s prístupom k elektrickej energii a so základným hygienickým vybavením. K základnému balíku je možné pripojiť aj možnosť využitia kuchynky na ohrev alebo uskladnenie jedál. Ak si chcete priniesť vlastné zariadenie alebo si ho chcete vypožičať, záleží to na dohode. 


Rezerváciu je nutné vykonať najmenej 7 dní vopred telefonicky alebo písomne. Kontakty nájdete hore v navigačnom paneli.


Návštevníci sa musia správať v súlade s návštevným poriadkom Archeoskanzenu Nižná Myšľa.

Fotenie a zaznamenávanie videí v areáli archeoskanzenu

Podľa návštevného poriadku archeoskanzenu je zaznamenávanie fotografií alebo iného audiovizuálneho záznamu a prípadné zverejnenie ako informačný alebo ilustračný materiál povolené len so súhlasom archeoskanzenu alebo občianskeho združenia Collegium Myssle. Po príchode je potrebné sa nahlásiť v infocentre. Výnimku tvorí fotenie na smartfóne pre súkromné účely. 

Kurzy keramiky a drotárstva

Počas letných mesiacov sa u nás pravidelne konajú kurzy keramiky a začali sme pridávať aj kurzy drotárstva. Vybrané soboty podľa rozpisu vás radi uvidíme. Keramické nádoby si poriadne označte, pretože každý výtvor bude následne vypálený a potom si ho môžete zobrať domov. Drotárske výrobky si môžete zobrať domov hneď po ukončení kurzu.


Na kurz je potrebné sa prihlásiť (najneskôr tri dni pred termínom konania) na formulári nižšie. Kurz je za dobrovoľný príspevok.