2022

Nočné prehliadky 2022

Nočné prehliadky

V polovičke prázdnin sa konal ďalší ročník nočných prehliadok múzea, kostola, kaštieľa a jeho podzemia. Vzhľadom na nepriaznivé počasie bol druhý termín nočných prehliadok na skanzene a koscelku zrušený krátko po jeho začatí.