Tu spočinú moje kosti

Konečnou stanicou projektu Cesta do praveku 2021 bola téma o pohrebných rituáloch, mystike a kultoch. Program bol doplnený aj s dobovými skupinami, zlievaním bronzu a výpalom keramiky. Ku koncu programu prišli návštevníci púšťať si šarkany, čím vytvorili príjemnú atmosféru.

Cesta do praveku 2021 - október