Kov, ktorý zmenil svet

Cesta do praveku: Kov, ktorý zmenil svet

Druhá jazda, ktorá sa uskutočnila 12. 6. 2021 ako tradične začala odchodom historického vláčika z Košíc a následnými prehliadkami múzea, kostola a podzemných chodieb v Myšlanskom kaštieli. Hlavny program v priestoroch archeoskanzenu prezentoval prípravu rôznych predmetov za použitia najdôležitejšieho kovu danej doby - bronzu. Nechýbali ukážky výroby a spracovania aj z iných materiálov a ako bonus bola možnosť prechádzky k stredovekej lokalite Koscelek, kde na návštevníkov čakali stredovekí šermiari tiež s ukážkou aj možnosťou vyskúšania daných bojových techník.

Cesta do praveku 2021 - jún