Hlina, kde sa len pozrieš

Prvá cesta do praveku

Prvá jazda z pripravovaného projektu sa odohrala 15. mája 2021. Ráno o pol deviatej vyštartovala historická vlaková súprava z Košíc a po príchode do Nižnej Myšle sa prvá časť programu odohrávala v budove bývalého kláštora. Na návštevníkov čakali prehliadky múzea, podzemia kaštieľa a kostola. Následoval presun na archeologickú lokalitu, kde sa pokračovalo s prehliadkou archeoskanzenu. Počas obeda bola možnosť vychutnať si pripravený guláš alebo iné drobné občerstvenie. Hlavný program sa začal po chutnom obede a návštevníci si mohli prezrieť celý postup výroby hlinených predmetov. Tvarovanie samotnej nádoby, ktorá sa odohrávala pod prístreškom, výpal keramiky v tunelovej peci a taktiež bádanie po úlomkoch už používanej keramiky. To všetko na jednom mieste.

Cesta do praveku 2021 máj