2020

Obetná jama otvorená

Dňa 14. 7. 2020 sa konalo slávnostné otváranie obetnej jamy. Slávnostnú obetu vykonal predseda Košického samosprávneho kraja pán Rastislav Trnka.

Cesta do praveku dopadla na výbornú

Dnešná Cesta do praveku sa vydarila na jednotku. Komentovaná prehliadka obce Nižná Myšľa, kostola, múzea, kaštieľa i archeoskanzen so svojimi aktivitami zaujal veľkých i malých. Množstvo informácií, zážitkov, vlastné vykopávky, vynikajúci guláš archeológa Ladislava Olexu, cesta mimoriadnou historickou vlakovou súpravou detskej železnice...všetko v cene lístka. Ďakujeme Košickému samosprávnemu kraju, Košice Región Turizmus, obci N. Myšľa a Detskej železnici v Košiciach.