Letná stáž v Archeoskanzene

Archeoskanzen Nižná Myšľa ponúka jedinečnú príležitosť letnej stáže ako lektor/lektorka. Stáž ponúka zdokonalenie sa v komunikačných zručnostiach, narábaní s informáciami ale aj spoznanie nového koletívu. Záujemci nemusia byť iba historici. V naších kruhoch sú elektrikári, ekonómka, stavbár, geodet, matematik a v neposlednom rade aj archeológ. 


Patrik Štein, 12. 04. 2023

Ku návšteve archeoskanzenu už nepochybne patria aj lektori, ktorí návštevníkov privítajú, ukážu im, kde sa nachádzajú, poskytnú im komentovanú prehliadku alebo im spríjemnia ich pobyt v archeoskanzene. 

Ako vlastne celá príprava lektora prebieha?

Každý, kto má záujem prísť do kolektívu lektorov je pozvaný ku nám do archeoskanzenu na školenie. Školenie sa skladá z troch častí - praveká história a sprievod v archeoskanzene; sprievod v múzeu a prevádzka archeoskanzenu. V rámci školenia sú lektorom vysvetlené základné informácie, rozdelenie služieb a ich trvanie (spravidla sú 6 hodinové alebo 8 hodinové s hodinovou prestávkou). Noví lektori majú niekoľko služieb zaúčania sa a následne vykonávajú lektorskú činnosť sami. Lektor okrem komentovaných prehliadok sa stará aj o chod Archeoskanzenu. Nástup môže byť od začiatku mája ale aj neskôr, záleží na dohode.

Musí každý lektor byť členom občianskeho združenia?

Nie je to povinnosťou byť v občianskom združení Collegium Myssle. Lektori, ktorí by sa chceli zapojiť aj do riadenia archeoskanzenu majú možnosť to využiť na rôznych schôdzach alebo valných zhromaždeniach. 


Aké sú výhody pre (nielen) nových lektorov?

Každý lektor dostáva od nás zmluvu, kde sú nastavené všetky podmienky. Lektori majú možnosť byť v jedinečných priestoroch či už v obydliach z doby bronzovej alebo v stredovekom kaštieli.


Pre študentov filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravujeme výhody uplatiteľné v ich štúdiu. Letná stáž nie je len pre študentov histórie ale aj pre budúcich učiteľov, tlmočníkov, jazykárov ale aj pre ostatných (katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia uznáva študentom stáž ako prax typu D).

Tak na čo ďalej čakať?

Kontaktujte nás prosterdníctvom e-mailu, Facebooku, kontaktného formulára alebo aj na telefónnom čísle uvedenom nižšie. Stáž nie je určená iba študentom, ale každému, kto má nad 18 rokov, plno entuziazmu a chce spoznať nových ľudí a nové výzvy. Kontaktujte nás a dozviete sa viac.


Tešíme sa na vás!Na záver pár slov od budúcich kolegov:

Patrik: "Nebojte sa prísť do niečoho nového. Síce študujem matematiku a psychológiu ale nevylučuje sa to. Okrem iného máte možnosť spoznať úžasných kolegov, ktorí vás podporia a sú pre každú srandu."