Články

Všetko dobré v Novom roku 2023, veľa úspechov, radostí a splnených prianí želá kolektív združenia Collegium Myssle a Archeoskanzenu.

Ohliadnúc sa späť do roku 2022 vidíme plno aktivít, nových príhod a zvyšujúci sa počet návštevníkov. Pozrime sa na to ...

Patrik Štein, 6. 1. 2023