Články

Archeoskanzen Nižná Myšľa ponúka jedinečnú príležitosť letnej stáže ako lektor/lektorka. Stáž ponúka zdokonalenie sa v komunikačných zručnostiach, narábaní s informáciami ale aj spoznanie nového koletívu. Záujemci nemusia byť iba historici. V naších kruhoch sú elektrikári, ekonómka, stavbár, geodet, matematik a v neposlednom rade aj archeológ. Všetko, čo potrebujete vedieť ....

Patrik Štein, 12. 04. 2023

Nižná Myšľa na predaj???

Pohybom po internete natrafíte na rôzne zaujímavosti - ako aj na to, že si viete kúpiť otváracie hodiny, expozíciu v múzeu alebo aj kaštieľ a to všetko po 25€ ! Ako je to možné? Pozrime sa na to ...

Patrik Štein, 23. 03. 2023

Všetko dobré v Novom roku 2023, veľa úspechov, radostí a splnených prianí želá kolektív združenia Collegium Myssle a Archeoskanzenu.

Ohliadnúc sa späť do roku 2022 vidíme plno aktivít, nových príhod a zvyšujúci sa počet návštevníkov. Pozrime sa na to ...

Patrik Štein, 6. 1. 2023