Články

Nie je tomu tak dávno, čo sme uzatvárali rok 2023 a vítali Nový rok 2024. Všetci sme plní očakávaním, čo nám nový rok prinesie, aké budú podujatia, koľko nových návštevníkov spoznáme a čo nové sa udeje. Netreba zabúdať ani na predchádzajúce roky a urobiť si veľkú rekapituláciu. 

Patrik Štein, 14. 01. 2024

Archeoskanzen Nižná Myšľa ponúka jedinečnú príležitosť letnej stáže ako lektor/lektorka. Stáž ponúka zdokonalenie sa v komunikačných zručnostiach, narábaní s informáciami ale aj spoznanie nového koletívu. Záujemci nemusia byť iba historici. V naších kruhoch sú elektrikári, ekonómka, stavbár, geodet, matematik a v neposlednom rade aj archeológ. Všetko, čo potrebujete vedieť ....

Patrik Štein, 12. 04. 2023

Všetko dobré v Novom roku 2023, veľa úspechov, radostí a splnených prianí želá kolektív združenia Collegium Myssle a Archeoskanzenu.

Ohliadnúc sa späť do roku 2022 vidíme plno aktivít, nových príhod a zvyšujúci sa počet návštevníkov. Pozrime sa na to ...

Patrik Štein, 6. 1. 2023